A

Aktualizacja LSR - wyniki konsultacji i propozycje zmian


Zespół ds. aktualizacji LSR pod kierownictem Ireneusza Krupki przygotował zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokonano analizy uwag przesłanych do biura LGD, przeanalizowano ponadto LSR pod kątem aktualizacji przepisów prawa.

W załączniku prezentujemy wyniki konsultacji i propozycje zmian w LSR. Osobno załączone jest zestawienie zgłoszonych uwag oraz zestawienie wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Do 3 kwietnia 2018 roku można jeszcze zgłaszać uwagi lub wnioski dotyczące wprowadzonych zmian lub też formułować inne uwagi.

Wszelkie uwagi, propozycje i wnioski zbiera biuro LGD za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie: 666 957 513.

Wszystkim osobom i organizacjom, które zgłosiły propozycje zmian LSR serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Informujemy, że zaktualizowana wersja LSR zostanie przyjęta podczas  najbliższego Walnego Zebrania Członków LGD.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny