A

Informacja o Walnym Zebraniu Członków LGD Krajna nad Notecią


Informujemy, że we wtorek 27 listopada 2018 roku o godz. 13.00 w Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórce Wielkiej odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD Krajna nad Notecią.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady ds. Wyboru Projektów.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Regulaminie Pracy Rady ds. Wyboru Projektów
  8. Uzupełnienie składu Zarządu.
  9. Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich za 2019 r.
  10. Sprawy różne.

Projekty uchwał wraz z załącznikami zostaną umieszczone na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl.

Z poważaniem

(-) Karol Jagodziński
Prezes Zarządu LGD


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny