A

Informacja o złożonych wnioskach


W środę 14 listopada 2018 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na rozwijanie działalności gospodarczej.

W wyznaczonym terminie naboru do biura Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią wpłynęło 5 wniosków.

Wysokość wnioskowanych środków: 667 246,00 zł.

Informujemy, iż wyniki oceny wniosków przez Radę ds. Wyboru Projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej nie później niż 14 stycznia 2019 roku.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny