close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies

Konsultacje kryteriów wyboru projektów - nowa Strategia


LGD Krajna nad Notecią przystąpiła do opracowania kryteriów wyboru operacji dla przedsięwzięć ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR). Rozpoczynają się konsultacje kryteriów, w których udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani.

LSR 2023-2027 przewiduje następujące przedsięwzięcia:

  • P. 1.1 Rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej w kierunku zielonej gospodarki
  • P. 1.2 Poprawa funkcjonowania obiektów i infrastruktury publicznej wzmacniająca zielone i ekologiczne rozwiązania
  • P. 2.1 Poprawa oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez działania w małych gospodarstwach rolnych
  • P. 2.2 Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej
  • Przedsięwzięcie P. 2.3 Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności, w szczególności wspierających kultywowanie tradycji i dziedzictwa obszaru Krajny
  • P. 3.1 Rozwój świadomości obywatelskiej i tożsamości mieszkańców Krajny
  • P. 3.2 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
  • P. 3.3 Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów (wraz z rodzicami) i nauczycieli, w tym ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji
  • P. 3.4 Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, w tym uniwersytetów III wieku


LGD przewiduje organizację naborów lub konkursów dotyczących dofinansowania operacji realizujących wskazane przedsięwzięcia. Wnioski będą oceniane i wybierane przez Radę ds. Wyboru Projektów LGD, która w procedurze oceny stosować będzie kryteria wyboru operacji.
Zgodnie z LSR do oceny wniosków należy stosować kryteria obiektywne, niedyskryminujące oraz przejrzyste. Projekty wskazane w LSR będą wybierane zgodnie z zasadami i warunkami obowiązującymi w danym Funduszu - EFRROW, EFRR i EFS+, promowane będą projekty wpisujące się w inicjatywę Nowy Europejski Bauhaus.
Oprócz kryteriów wyboru wymaganych przez odnośne fundusze LGD może wprowadzić kryteria własne. Powinny one odnosić się do specyfiki strategii i wynikać z diagnozy obszaru. Ponadto należy przewidzieć wymogi lub preferencje określone dla każdego przedsięwzięcia z osobna.
W LGD mogą obowiązywać kryteria mierzalne i jakościowe. W przypadku kryteriów jakościowych definicja powinna zawierać uszczegółowienie opisu podejścia do ich oceny i wskazywać wymagania konieczne do ich spełnienia.

Propozycje kryteriów może zgłaszać każdy organ LGD, także członkowie LGD, potencjalni beneficjenci, w tym mieszkańcy obszaru. Do zgłaszania propozycji służy formularz uwag, udostępniony na stronie internetowej LGD.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji kryteriów na załączonym formularzu. Swoje propozycje prosimy przekazywać mailem na adres w terminie do 18 czerwca 2024 r.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny