close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Projekt grantowy nr 2


Informujemy, że 24 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację projektu grantowego pn. „Aktywna Krajna dzięki aktywnym organizacjom – projekt grantowy nr 2"
Umowa została zawarta w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Głównym celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez realizację zadań grantowych w obszarach wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury i dziedzictwa lokalnego, organizacji wydarzeń-imprez oraz realizacji szkoleń,

Wskaźniki:

Liczba szkoleń - 8 szt.
Liczba osób przeszkolonych - 85 osób.
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - 5 szt.
Liczba wydarzeń / imprez – 5 szt.
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań - 80 osób.
Liczba osób zadowolonych z oferty podmiotów działających w sferze kultury i dziedzictwa lokalnego - 230 osób.
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - 5 szt.
Liczba operacji obejmujących zachowanie dziedzictwa lokalnego - 5 szt.
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje - 4 szt.
Liczba osób, które korzystały z wydarzenia/imprezy - 707 osób.
Liczba podmiotów lokalnych, które otrzymały wsparcie na realizację wydarzenia/imprezy - 5 szt.


Wartość całkowita projektu to 176 261,00 zł, dofinansowanie: 176 261,00 zł.

W  ramach wyżej wymienionego Projektu Grantowego zostanie zrealizowanych 12 zadań grantowych przez następujących Grantobiorców:

1 Stowarzyszenie "Formacja Dźwierszno O.M.M.P" Opowieści o grodzisku w Dźwiersznie Małym mające na celu przywrócenie pamięci o wczesnośredniowiecznym dziedzictwie kultury
2 Ochotnicza Straż Pożarna Czajcze Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup galowego umundurowania dla OSP Czajcze
3 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Sołectwa Bądecz "Masterchef of Bądecz" - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Bądeczu.
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Dźwiersznie Umundurowanie galowe dla OSP Dźwierszno
5 Towarzystwo Śpiewacze Magnificat Zakup wyposażenia dla Towarzystwa Śpiewaczego Magnificat
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Pobórce Wielkiej Kreatywnie i sportowo w Pobórce Wielkiej
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostowie Trzydzieści uciśnięć i dwa wdechy - instruktaż i praktyka zrobią z ciebie ratownika
8 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Ryś" Kajakiem przez życie
9 Stowarzyszenie "Stara Noteć Białośliwie" Fauna i Flora Pradoliny Noteci Widziana z Kajaka
10 Stowarzyszenie Grupa Biegowa Energy Kaczory Organizacja biegu przełajowego „Szlakiem Królewskim”
11 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca" Dobrzyca jest kobietą - projekt pisany szminką
12 Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach "Wieś Kostrzynek i Mościska - nieobca im ochrona środowiska"

 

 .

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny