close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies

Plan komunikacji


Głównym zadaniem opracowanego planu komunikacji jest zapewnienie trwałej i skutecznej współpracy na linii LGD – społeczność lokalna, dzięki której cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną zrealizowane, a osiągnięte wskaźniki będą miały trwały charakter.

W procesie konstruowania planu komunikacji LGD wzięło pod uwagę własne doświadczenia związane wdrażaniem podejścia LEADER w latach 2007-2013. Projekt planu komunikacji poddano konsultacjom społecznym z wykorzystaniem metod partycypacyjnych (m.in. dyskusja reprezentantów różnych grup docelowych, wywiady indywidualne). Przeanalizowano wszystkie działania komunikacyjne pod kątem ich trafności oraz uzyskanych informacji zwrotnych. W wyniku analizy eksperckiej i konsultacji uzupełniono w planie kanały dotarcia do grup defaworyzowanych.

Opracowany plan składa się z opisu celów komunikacji, opisu grup docelowych, przedstawienia planowanych działań komunikacyjnych oraz omówienia narzędzi, których Stowarzyszenie zamierza używać na każdym etapie wdrażania LSR. Dla potrzeb zweryfikowania skuteczności i uzyskania informacji zwrotnej plan zawiera również elementy ewaluacji i monitoringu działań komunikacyjnych. Plan komunikacji został zawarty w załączniku nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju.

 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny