close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies

GRANTY


Zasady uzyskania dofinansowania:

a) złożenie w okresie trwania naborów wniosku o dofinansowanie do Biura LGD,

b) spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, 


c) spełnienie wymogów określonych w procedurze oceny i wyboru grantobiorców, tj. wniosek musi zostać pozytywnie oceniony łącznie w etapach:

   i.      oceny formalnej,

  ii.      oceny zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

 iii.      oceny merytorycznej i zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (minimalna wymagana liczba punktów wynosi 35).

d) zawarcie przez LGD umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektów Grantowych,

e) zawarcie przez LGD umów z Grantobiorcami.

Zasady oceniania wniosków przez LGD

Wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do LGD są przekazywane do Rady ds. Wyboru Projektów, gdzie poddawane są ocenie przez dziewięcioosobowy zespół ekspertów, mieszkańców obszaru LGD.
Ocena wniosków odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie Rady.
Najważniejszym aspektem oceny są lokalne kryteria wyboru, od których spełnienia zależy pozytywna ocena wniosku przez Lokalną Grupę Działania Krajna nad Notecią.
Lista lokalnych kryteriów wyboru http://www.lgdkrajna.pl/Kryteria-wyboru-operacji,1112,pl.html

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny