close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Rekrutacja do udziału w wizycie studyjnej


 

 

 

Pobórka Wielka, 15.04.2023

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej na Podlasie w ramach projektu „Tradycje krajeńskie na rzecz aktywnego społeczeństwa”.

 

Operacja obejmuje realizację operacji własnej polegającej na organizacji wydarzeń mających na celu aktywizację mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego.

W LSR przewidziano przedsięwzięcie dotyczące organizacji imprez/wydarzeń i innego rodzaju aktywności w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej wzmacniające aktywność mieszkańców i integrację społeczną, w tym osób z grup defaworyzowanych.

 

W ramach planowanej operacji własnej LGD chce zaproponować mieszkańcom wydarzenia o charakterze ponadlokalnym, tak aby zintegrować mieszkańców całego obszaru LSR. Doskonałym tematem jednoczącym mieszkańców jest tradycja i dziedzictwo lokalne – wspólne poczucie tożsamości z miejscem, w którym żyjemy, z kultywowanymi tradycjami oraz ze zwyczajami. W ramach operacji własnej nastąpi zwiększenie wiedzy na temat tego jakie znaczenie ma tradycja dla rozwoju kapitału społecznego. Docelowo nastąpi zwiększenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego.

 

Główne grupy docelowe: mieszkańcy obszaru LSR.

 

Podstawową grupą docelową będą mieszańcy wszystkich gmin wiejskich, które obejmuje obszar LSR, tj. gmin: Białośliwie, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Wyrzysk, Wysoka, Kaczory i Ujście.

Osoby zamieszkujące obszar LSR Krajna nad Notecią, zajmujące się kulturą i dziedzictwem lokalnym, organizujące działania na rzecz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, tworzące na terenie gmin wchodzących w skład LGD Krajna nad Notecią warunki do rozwoju kapitału społecznego. Będą to m.in. samorządowcy, pracownicy domów kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy i aktywiści lokalni, także członkowie LGD.

 

Celem działania jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wykorzystania walorów dziedzictwa lokalnego Krajny nad Notecią na rzecz aktywizacji mieszkańców poprzez organizację wizyty studyjnej na Podlasiu. Wybór regionu podyktowany jest faktem, iż obszar województwa podlaskiego jest regionem o silnej identyfikacji regionalnej, mieszkańcy tamtego obszaru kultywują dziedzictwo lokalne i lokalną tradycje. Jest to obszar o silnie rozwiniętej aktywności społecznej, która w oparciu o tradycje i zwyczaje Podlasia wspiera rozwój regionu. Dzięki wizycie studyjnej uczestnicy poznają dobre praktyki wzmacniania kapitału społecznego z wykorzystaniem atutów regionu.

 

Informacje ogólne o zadaniu „Wizyta studyjna na Podlasie”

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią.

 

Ramowy program wizyty:

• Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego

• Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej

• Muzeum Parku Historyczno - Kulturowego "Bug Pogranicze Kultur i Religii"

• Grabarka – centrum kultu religijnego prawosławia w Polsce

• Centrum Edukacji Przyrodniczej w Korycinach

• świetlice środowiskowe, kluby seniora

• Wystawa zabytkowych motocykli, wizyta w winnicy, przejazdy bryczką, wizyta w tłoczni soków, warsztaty zielarskie i przygotowywania nalewek .

 

Organizator zapewnia: przejazd autokarem, noclegi w pokojach 2 – osobowych, pełne wyżywienie w czasie pobytu na miejscu, bilety wstępu do obiektów , ubezpieczenie turystyczne i medyczne.

6. Program wizyty może ulec zmianie, o czym Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować uczestnika wyjazdu.

 

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonać na podstawie formularza zgłoszeniowego uczestnika. Zgłoszenia należy składać w oryginale na adres Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, lub mailowo w formie skanu na adres biuro@lgdkrajna.pl.

 

Więcej informacji o projekcie w formularzu zgłoszeniowym i pod nr tel. 666 957 513 i 504 931 677.

Zachęcamy osoby spełniające kryteria do zgłoszenia się do projektu.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 31.05.2023 r.

 

Uwaga, liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o przekazanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny